ตารางร้อยละของประชากร (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่ใช้อินเตอร์เน็ต จำแนกตามกิจกรรมที่ใช้
หน่วย : ร้อยละ
ปี พ.ศ.2552255325542555255625572558255925602561
รับ-ส่ง อีเมล18.623.454.455.652.249.344.635.232.638.5
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ - - 78.243.942.644.244.240.840.445.2
ซื้อสินค้า/บริการ2.50.32.75.45.35.96.27.38.812.5
ทำธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ3.10.6 - 5.14.04.53.83.73.85.0
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการด้านสุขภาพ - - 31.026.226.627.435.035.535.938.8
ค้นหาข้อมูลของภาครัฐ - - 38.533.731.330.028.924.823.524.9
ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำธุรกรรมกับหน่วยงานรัฐ - 0.95.714.315.114.714.011.210.811.1
ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ. นิตยสาร (e-book) - - 54.949.349.851.147.146.544.442.8
เล่นเกมส์/ดาวน์โหลดเกมส์23.820.954.964.170.775.087.488.087.989.2
ดาวน์โหลด หนัง ภาพ เพลง ดู TV ดูVDO ฟังวิทยุ เพลง7.610.947.964.673.379.187.488.087.989.2
ดาวน์โหลดซอฟแวร์ - - 10.515.116.921.418.919.918.518.6
ห้องสนทนา (Blog Web 2.0 Chat/Instat)5.44.924.425.624.625.720.918.519.922.0
Social (Network Facebook twitter Hi5) - - 24.442.558.673.988.691.594.094.1
ศึกษาเรียนรู้ผ่าน Internet3.19.118.922.224.221.120.518.318.519.7
โทรศัพท์ผ่าน Internet0.20.12.82.65.69.325.928.433.738.6
ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน - 0.22.22.63.23.55.16.17.811.8
อัพโหลดข้อมูล รูปภาพ วีดีโอ เพลง ซอฟต์แวร์ ฯลฯ - - - - - - 59.159.961.757.0
หางานหรือสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ - - - - - - 4.44.43.95.0
อื่นๆ - - - - 1.00.80.34.40.10.0
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (ปี 2558-2560 มีการสำรวจรวมกันของรายการเล่นเกมส์/ดาวน์โหลดเกมส์ กับ รายการดาวน์โหลด หนัง ภาพ เพลง ดู TV ดู VDO ฟังวิทยุ เพลง ค่าที่แสดงในตารางจึงเป็นค่าเดียวกัน)
วันที่ปรับปรุง : 01/06/2020
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 3922 ครั้ง