ตารางสถิติการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำแนกตามท่าอากาศยาน
หน่วย : กิโลกรัม
ท่าอากาศยานท่าอากาศยานหัวหินท่าอากาศยานอู่ตะเภาท่าอากาศยานตราดท่าอากาศยานลำปางท่าอากาศยานแพร่ท่าอากาศยานน่านนครท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนท่าอากาศยานปายท่าอากาศยานแม่สอดท่าอากาศยานสุโขทัยท่าอากาศยานพิษณุโลกท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ท่าอากาศยานนครราชสีมาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ท่าอากาศยานอุบลราชธานีท่าอากาศยานขอนแก่นท่าอากาศยานอุดรธานีท่าอากาศยานเลยท่าอากาศยานร้อยเอ็ดท่าอากาศยานสกลนครท่าอากาศยานนครพนมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีท่าอากาศยานเกาะสมุยท่าอากาศยานระนองท่าอากาศยานชุมพรท่าอากาศยานตรังท่าอากาศยานนราธิวาส
การขนถ่ายสินค้า000108,215052,8090022,48201,096,3650002,304,3572,078,0573,394,0069,34387,610279,2441821,109,8082,277,2351,576,049014,8060426,33700
การขนถ่ายไปรษณียภัณฑ์00000000000000660,9571,298,613462,3867,55741,788002,5400419000000
ที่มา : กรมท่าอากาศยาน
หมายเหตุ : 1. รวมจำนวนสายการบินราคาประหยัด ไว้แล้ว 2. ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ท่าอากาศยานน่าน เปลี่ยนชื่อเป็น " ท่าอากาศยานน่านนคร "
วันที่ปรับปรุง : 08/10/2018
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 1510 ครั้ง