ตารางคุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานี
หน่วย :
สถานีตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)ก๊าซโอโซน(O3)ก๊าซโอโซน(O3)ก๊าซโอโซน(O3)ก๊าซโอโซน(O3)ก๊าซโอโซน(O3) ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ส่ก๊าซโอโซน(O3)ก๊าซโอโซน(O3)ก๊าซโอโซน(O3)ฝุ่นขนาดเล็ก(PM10)ฝุ่นขนาดเล็ก(PM10)ฝุ่นขนาดเล็ก(PM10)ฝุ่นขนาดเล็ก(PM10)ฝุ่นขนาดเล็ก(PM2.5)ฝุ่นขนาดเล็ก(PM2.5)ฝุ่นขนาดเล็ก(PM2.5)ฝุ่นขนาดเล็ก(PM2.5)ฝุ่นรวม(TSP)ฝุ่นรวม(TSP)ฝุ่นรวม(TSP)ฝุ่นรวม(TSP)สารตะกั่ว(Pb)สารตะกั่ว(Pb)สารตะกั่ว(Pb)สารตะกั่ว(Pb)
ค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยค่าต่ำสุดครั้ง>std.
ปี พ.ศ.2555
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี--------5.0001.2000.0000/84384.3001.2000.0000/8427------------149.00077.40036.8005.000--------
    กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน21.0003.0000.0000/2146139.00038.0002.0000/49685.4001.1000.0000/56494.5001.1000.1000/5866110.00016.0000.0002.00087.00016.0001.0008.000160.90071.90023.7008.000------------
    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถ.พระราม4--------7.3001.8000.1000/81885.3001.8000.2000/8191--------126.60056.80021.7001.000------------
    วงเวียนโอเดียน ถ.เยาวราช--------7.9001.1000.0000/76145.1001.1000.0000/7417--------210.90077.90012.00024.000------------
    การไฟฟ้าย่อยธนบุรีถ.อินทรพิทักษ์20.0002.0000.0000/6192103.00026.0000.0000/51085.4000.9000.0000/54094.3000.9000.0000/5602102.00017.0000.0001.00076.00017.0000.00011.00085.70024.5009.7000/269------------
    ที่พักตำรวจจราจร ถ.ลาดพร้าว19.0002.0000.0000/2578106.00028.0000.0000/54294.8001.1000.0000/59594.0001.1000.0000/621992.00013.0000.0000/488861.00013.0000.0000/505142.00023.600939.0000/256------------
    เคหะชุมชนดินแดง ถ.ดินแดง13.0001.0000.0000/8099127.00037.0002.0000/67475.8001.1000.0000/81214.6001.1000.0000/845069.0006.0000.0000/765740.0006.0000.0000/7921114.30056.50019.8000/34486.30033.70012.00047.000--------
ปี พ.ศ. 2556  
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี--------6.3001.5600.0000/65204.2401.5600.0000/6474--------178.00074.00025.00016.000----0.2000.0900.0400/510.0700.0300.0100/19
    กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน20.0003.0000.0000/7584168.00022.0000.0000/57414.5000.9400.0000/81872.9600.9400.0100/855394.00019.0000.0000/431571.00019.0000.000935.000420.000303.00082.00013.00039.000----0.2500.1300.0500/490.0700.0300.0100/19
    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ.พระราม4--------5.7002.0500.0000/83494.8002.0500.0000/8356--------166.00067.00025.00026.000----0.2200.1000.0400/480.0400.0200.0100/17
    วงเวียนโอเดียน ถ.เยาวราช**0.2000.1300.0600/500.0800.0300.0100/17
    การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ถ.อินทรพิทักษ์23.0003.0000.0000/6860180.00027.0000.0001.0004.8000.9000.0000/82862.9000.9000.0000/8635141.00029.0000.00031.000104.00029.0001.000132.000109.00022.0007.0000/257----0.2000.0900.0400/490.0700.0300.0100/20
    ที่พักตำรวจจราจร ถ.ลาดพร้าว26.0002.0000.0000/6798109.00020.0000.0000/81633.8000.6000.0000/82672.9300.6000.0000/8552103.00015.0000.0002.00074.00015.0000.0003.00054.00023.0009.0000/358----19.0000.0900.0400/530.0600.0200.0100/20
    เคหะชุมชนดินแดง ถ.ดินแดง19.0003.0000.0000/8213140.00037.0006.0000/78345.3000.9800.0000/81973.4200.9800.0000/8513109.0009.0000.0001.00060.0009.0000.0000/8260156.00058.00021.00012.000112.00035.0009.00040.0000.2000.1100.0400/560.0400.0200.0100/20
ปี พ.ศ. 2557  
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี--------4.7001.2900.0000/76734.2401.2900.0000/7674--------152.00057.00024.0003.000----0.1700.0900.0400/260.0300.0200.0100/11
    กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน20.0003.0000.0000/649561.00014.0000.0000/69805.3000.9100.0000/78753.7100.9100.0000/816772.00012.0000.0000/476048.00012.0000.0000/4884141.00063.00023.0003.000----0.2900.1300.0500/440.1000.0300.0100/15
    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ.พระราม4--------7.7001.8200.0000/67875.8301.8200.0000/6774--------202.00074.00030.00016.000----0.2300.1100.0400/390.0600.0200.0100/16
    วงเวียนโอเดียน ถ.เยาวราช**
    การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ถ.อินทรพิทักษ์23.0003.0000.0000/6684134.00021.0000.0000/71755.6000.9200.0000/78043.4100.9200.0000/8110134.00023.0000.00013.000104.00023.0001.00027.00091.00024.00010.0000/265----0.1800.1100.0500/190.0800.0300.0100/10
    ที่พักตำรวจจราจร ถ.ลาดพร้าว21.0003.0000.0000/5706133.00028.0000.0000/79674.5000.6800.0000/83383.1800.6800.0000/8670127.00013.0000.0002.00073.00013.0001.0002.00068.00021.0008.0000/345----0.2100.1200.0400/190.0900.0200.0100/8
    เคหะชุมชนดินแดง ถ.ดินแดง18.0002.0000.0000/8100152.00037.0007.0000/78335.8000.8500.0000/80114.7600.8500.0000/8351120.0009.0000.0002.00065.0009.0000.0000/8189149.00055.00013.0005.00087.00036.00014.00043.0000.2300.1200.0600/430.0900.0300.0100/18    
ปี พ.ศ. 2558  
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี--------5.9001.4000.0000/17303.7001.4100.0000/1726--------118.00062.00019.0000/67----0.2500.0800.0200/240.0300.0200.0100/10
    กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน11.0003.0000.0000/242173.0009.0000.0000/60423.9000.8900.0000/76663.0300.8900.0300/7987110.00022.0000.0001.00071.00022.0001.0001.00099.00055.00038.0000/250----0.2500.1200.0600/410.0600.0200.0100/15
    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถ.พระราม4--------9.2002.3000.0000/42027.4902.3000.0100/4211--------139.00060.00025.0002.000----0.1700.0700.0300/450.0300.010<0.0050/17
    วงเวียนโอเดียน ถ.เยาวราช
    การไฟฟ้าย่อยธนบุรีถ.อินทรพิทักษ์15.0003.0000.0000/458447.00021.0000.0000/574.2000.8100.0000/34022.8900.8100.0000/3543108.00019.0000.0005.00090.00019.0000.00035.00049.00019.0007.0000/358----0.1900.0800.0200/420.1400.0300.0100/17
    ที่พักตำรวจจราจร ถ.ลาดพร้าว23.0002.0000.0000/3220109.00021.0000.0000/40173.9000.8100.0000/42272.7900.8100.0000/433796.00014.0000.0000/436057.00014.0000.0000/452647.00019.0007.0000/212----0.1400.0700.0300/360.0400.0200.0100/14
    เคหะชุมชนดินแดง ถ.ดินแดง19.0002.0000.0000/5033120.00037.0000.0000/38664.8000.9000.0000/50784.0000.9000.0000/525790.00010.0000.0000/669561.00010.0000.0000/9635135.00048.00010.0001.000101.00036.00013.00060.0000.3700.1100.010ม.ค.-280.0500.0200.0100/10
ปี พ.ศ. 2559  
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน
    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถ.พระราม4########3.7001.3900.4000/46993.0301.3900.6000/4684########131.00079.00050.000ก.พ.-76####0.1400.0900.0300/270.0400.0200.0100/9
    วงเวียนโอเดียน ถ.เยาวราช
    การไฟฟ้าย่อยธนบุรีถ.อินทรพิทักษ์21.0002.0000.0000/4384106.00019.0000.0000/43814.3000.8300.0000/42642.7300.8300.0000/442996.00015.0000.0000/22770.00015.0000.0000/227106.00041.00010.0000/21481.00029.0009.00022.0000.1400.0800.0500/120.0200.0200.0200/4
    ที่พักตำรวจจราจร ถ.ลาดพร้าว18.0003.0000.0000/1659NANANANA4.3001.8900.2000/2882.8301.8900.5300/29662.00015.0002.0000/7254.00015.0003.0000/7234.00021.00012.0000/72####0.1700.0700.0300/280.0300.0200.0100/9
    เคหะชุมชนดินแดง ถ.ดินแดง18.0001.0000.0000/6741111.00034.0005.0000/61445.1001.1200.0000/66693.3401.1200.0000/6860115.00010.0000.0002.00060.00010.0000.0002.000156.00062.00026.00011.000103.00043.00020.00037.0000.1700.0900.0500/370.2400.0300.0100/14
    ค่ามาตรฐาน300.000300.000300.000300.000170.000170.000170.000170.00030.00030.00030.00030.0009.0009.0009.0009.000100.000100.000100.000100.00070.00070.00070.00070.000120.000120.000120.000120.00050.00050.00050.00050.0000.3300.3300.3300.3301.5001.5001.5001.500
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : 1. # ไม่มีการตรวจวัด 2. NA เครื่องมือขัดข้อง 3. ** สถานีอยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุง จึงไม่สามารถรายงานข้อมูลปี 2558 4. ครั้ง>std. จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/จำนวนครั้งที่ตรวจวัด 5. ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชม. ไม่เกิน 30 ppm. (34.2 มก./ลบ.ม.) 8 ชม. ไม่เกิน 9 ppm. (10.26 มก./ลบ.ม) 2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm. (0.32 มก./ลบ.ม.) 1 ปี ไม่เกิน 0.03 ppm. (0.057 มก./ลบ.ม.) 3. ก๊าซโอโซน (O3) 1 ชม. ไม่เกิน 0.10 ppm. (0.20 มก./ลบ.ม.) 8 ชม. ไม่เกิน 0.07 ppm. (0.14 มก./ลบ.ม.) 4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ปี ไม่เกิน 0.04 ppm. (0.10 มก./ลบ.ม) 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 ppm.(0.30 มก./ลบ.ม) 1 ชม. ไม่เกิน 0.3 ppm.(780 มคก./ลบ.ม) 5. ตะกั่ว (Pb) 1 เดือน ไม่เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม 6. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 1 ปี ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม. 7. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม 1 ปี ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม 8. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 1 ปี ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม.
วันที่ปรับปรุง : 29/10/2018
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 1527 ครั้ง