ตารางคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างจังหวัด จำแนกตามภาคและสถานี
หน่วย :
ภาคและสถานี/จังหวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppm)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppm)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppm)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppm)ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppm))ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppm))ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppm))ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppm))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย1ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppb))ก๊าซโอโซน(O3) (ค่าเฉลี่ย8ชั่วโมง(ppb))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM10) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM10) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM10) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM10) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM2.5) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM2.5) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM2.5) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))ฝุ่นขนาดเล็ก(PM2.5) (ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมง(มคก./ลบ.ม.))
ปี พ.ศ. 2559ค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.*ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ำสุดครั้ง>std.ค่าเฉลี่ย
ภาคเหนือ
    ศูนย์ราชการรวม จ.เชียงใหม่000/757417100/73059400/37381400/3889112006225102162251874114748110/17024
    โรงเรียนยุพราช อ.เมือง จ.เชียงใหม่400/836619800/835719500/83651300/87031########20910255214468632
    ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.ลำปาง
    อุตุนิยมวิทยาลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง1300/832626900/82627200/83211200/8713112018227982822715181947####
    สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง3500/820516000/77914400/83151300/865811052482490248241588741####
    สถานีอนามัยท่าสี อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง4510/817216700/81026########122582281045822826171449####
    สำนักงานการประปาแม่เมาะ จ.ลำปาง3400/829418800/81904########131577331057773318910184915657429
    ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง1300/832626900/82627200/83211200/8713112018227982822715181947####
    กรมชลประทานนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
    วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.นครสวรรค์
    สนง.ทสจ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย########500/82040200/8554010201619810161928822044####
    สนง.ทสจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน########800/80300200/8325094061779061728572542####
    สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองจ.น่าน1000/779316200/83134000/83431200/8695110903423860342320471343####
    ศาลากลาง อ.เมือง จ.น่าน
    สนามกีฬา อบจ.ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน1000/772425100/78786600/78181300/0808110503925900392516591243####
    อุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่3000/779617000/80388400/79810300/83340135082291130822917252048####
    อุทยานการเรียนรู้กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา1900/800716300/81427500/81270400/8440011204826950482619202343####
    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย########800/47871600/48391########320123657####
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    บ้านปลัดอำเภออ.เมืองจ.ขอนแก่น
    ส่วนอุทกวทิยาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค4 อ.เมือง จ.ขอนแก่น700/482628900/48478400/45261200/470811360581796158171377653112117843
    บ้านพักทหารมณฑลทหารบกที่ 21 อ.เมือง จ.นครราชสีมา
    โรงสูบน้ำเทศบาลนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา1900/6963310100/713018400/65081300/6747110801222831122214321355####
    สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย########################13313344####
ภาคกลาง
    โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.อยุธยา2200/726714000/56337200/55851200/5766114007828115178281287342####
    สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี800/812919300/814816500/75901200/79031156071231311712326630899668123387835
    สถานีดับเพลิงเขาน้อย อ.เมือง จ.สระบุรี####9230/830818########164376291164762914814453####
    ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่1 อ.เมือง จ.ราชบุรี
    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8 อ.เมือง จ.ราชบุรี1600/799617700/82776200/82770100/8617016602923131029231671364413653127
     ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์1700/810026300/805812500/80561200/839011262743410657434175141250####
ภาคตะวันออก
    ศูนย์เยาวชนเทศบาล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    สำนักงานสามัญศึกษา อ.เมือง จ.ชลบุรี
    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 อ.เมือง จ.ชลบุรี####10300/830313300/83681300/87291179026261351262615013140####
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี####12200/771714########137020281123202812814244####
    ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง4700/824147000/835311200/83351100/868911100527932527105150/35939####
    สถานีอนามัยมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง11500/773578200/802813700/81590400/84800127010258601025105120/35136####
    ชุมสายโทรศัพท์ อ.เมือง จ.ระยอง
    สำนักงานเกษตรจังหวัด อ.เมือง จ.ระยอง2200/833728300/80759300/82951200/86671128123241102232410680/35433####
    ศูนย์วิจัยพืชไร่ อ.เมือง จ.ระยอง5400/7449510300/67759300/76370200/78470163034291310342912614138####
    อบต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง2500/817616900/77758########110042079042012813345####
   อบต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา7600/795126600/78479########194020238902023108120/33038####
    เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
    สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี7800/831829500/835013########124031279323127105150/35939####
    โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว########################107140/29736####
    ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีน6800/482823600/48445########9200/213206500/21320104110/21031703018
ภาคใต้
    ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี
    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่14 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี800/826213200/82352200/82760100/865807901187411188790/34032####
    ศูนย์บริการสาธารณสุข อ.เมือง จ.ภูเก็ต3300/679421910110200/80611100/840017300/362206500/362208550/32326####
    เทศบาลเมือง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา3400/7163310200/78309400/67301200/68451106062486062479180/348424760/31219
    ศาลากลาง อ.เมือง จ.นราธิวาส########300/82050100/85520########83100/31232####
    สนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา########200/70540100/73610########7240/31630####
ค่ามาตรฐาน3003003004017017017030303030-999-100100100-707070-1201201205050505025
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ
หมายเหตุ : 1. ครั้ง>std.* จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/จำนวนครั้งที่ตรวจวัด 2. # ไม่มีการตรวจวัด 3. N/A เครื่องมือขัดข้อง 4. ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชม. ไม่เกิน 30 ppm. (34.2 มก./ลบ.ม.) 8 ชม. ไม่เกิน 9 ppm. (10.26 มก./ลบ.ม) 2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm. (0.32 มก./ลบ.ม.) 1 ปี ไม่เกิน 0.03 ppm. (0.057 มก./ลบ.ม.) 3. ก๊าซโอโซน (O3) 1 ชม. ไม่เกิน 0.10 ppm. (0.20 มก./ลบ.ม.) 8 ชม. ไม่เกิน 0.07 ppm. (0.14 มก./ลบ.ม.) 4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ปี ไม่เกิน 0.04 ppm. (0.10 มก./ลบ.ม) 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 ppm.(0.30 มก./ลบ.ม) 1 ชม. ไม่เกิน 0.3 ppm.(780 มคก./ลบ.ม) 5. ตะกั่ว (Pb) 1 เดือน ไม่เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม 6. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 1 ปี ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม. 7. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม 1 ปี ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม 8. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชม. ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 1 ปี ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม.
วันที่ปรับปรุง : 29/10/2018
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 1748 ครั้ง