ตารางสถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จำแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคล
หน่วย : จำนวนคดี
สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุจากบุคคล25482549255025512552255325542555255625572558
เมาสุรา9685,4857,7597,7199,4817,6415,4603,7822,6451,5011,364
เสพสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท16243010373010418181938
ใช้โทรศัพท์มือถือ1023282224481922192223
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย1529402424567772616142
ไม่สวมหมวกกันน๊อค46505512359456602871841858753581
ไม่ให้สัญญาณจอดรถ/เลี้ยว/ชะลอ195685738353450489546519601433665
ไม่หยุดรถในช่องทางข้าม4376115114137961491181107985
ไม่ให้โคมไฟในเวลาค่ำคืน3313111895115124156148120144142
ไม่ยอมรถที่มีสิทธิไปก่อน4819841,0261,2041,6021,5321,9071,8521,8992,1462,155
ไม่ปิดประตูรถผู้โดยสาร138181758122113725
ไม่ปิดล๊อคกระบะท้าย835336114655
ขับรถนอกช่องประจำทาง910010457889813111912510998
ขับรถหลับใน106328324300344445498560550530614
ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด3,2585,5736,0184,5505,1636,2477,4026,8917,4706,9717,164
ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด4273,6644,7963,5553,6074,6295,3876,6666,3146,5978,140
ขับรถตามกระชั้นชิด1,8502,9343,7243,4433,3994,1755,2205,2454,6184,8885,997
ขับรถผิดช่องทาง4858598277187038301,0401,1029521,0311,438
ขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมาย/สัญญาณ295763785729639788874828732732850
ขับรถคร่อมเส้นแบ่งทาง265539675635637682918753702693814
ขับรถแซงอย่างผิดกฎหมาย3131,2511,3181,0749749621,4681,3971,1659881,043
ขับรถไม่ชำนาญ2291,3711,3271,4021,6261,7362,6142,3903,0433,3002,985
บรรทุกเกินอัตรา1445392827433930273940
เจ็บป่วยกระทันหัน166663126171212
หยุดรถโดยสารนอกเขต/ป้าย7691391112141387
ชะลอ/หยุดรถกระทันหัน89424372344284495965867699542571
รถเสียไม่แสดงเครื่องหมาย/สัญญาณ1355643955839186656581
ใช้สัญญาณไฟไม่ถูกต้อง936514432436556563291
ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะออกจากทางร่วม/แยก7200216167200163424463240147134
ไม่ขับรถในช่องทางซ้ายสุด19220157156175227305293240327241
อื่นๆ1,2928,3438,4516,2976,4517,4419,4679,8739,8159,3997,978
ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หมายเหตุ : 1. กรุงเทพมหานคร คือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.) และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 1-9 2. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ประกอบด้วย  กองบังคับการ อำนวยการ (บก.อก.), ปราบปราม (บก.ป.), ตำรวจทางหลวง (บก.ทล.), ตำรวจรถไฟ (บก.รฟ.), ตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.), ตำรวจน้ำ (บก.รน.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.), ปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.), ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)  กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.), ปราบปรามการการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 3. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ประกอบด้วย ภ.จว.ปัตตานี ภ.จว.ยะลา ภ.จว.นราธิวาส
วันที่ปรับปรุง : 10/10/2018
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 1551 ครั้ง