ตารางลักษณะผิวทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
หน่วย : กิโลเมตร
ปีงบประมาณทางบำรุงทางรักษาสภาพทางก่อสร้างรวมทั้งสิ้น
254350,009.62713.932,236.3652,959.91
254450,992.03553.061,890.7253,435.82
254551,670.54590.941,499.7053,761.17
254651,360.42577.041,238.4253,175.88
254750,321.10472.79983.5551,777.45
254850,150.76366.42949.0551,466.23
254950,034.38259.421,111.3151,405.10
255050,298.10278.10961.1651,537.35
255150,753.29311.20569.3751,633.86
255250,906.07209.66510.1451,625.86
255351,082.72186.66618.4451,887.82
255450,713.03118.20787.0851,618.31
255550,836.84112.68639.4051,588.92
255650,520.1671.32526.5151,117.99
255750,670.9861.77612.7351,345.47
255850,612.6152.62839.6051,504.83
255950,357.2444.841,146.5551,548.62
256050,530.70-1,041.8651,572.56
256150,612.61-1,338.6351,951.24
ที่มา : กรมทางหลวง
หมายเหตุ : สถานะข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่ปรับปรุง : 16/09/2019
ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทรศัพท์ : 0 2141 7398
อ่าน : 1689 ครั้ง